Hỗ trợ trực tuyến

Bán hàng

Support Hà Nội

P:024.32262078
Tel: 093.5555.228

Support Cần Thơ

P:0905959598
Tel: 0902799568

Support Biên Hòa

P:0982268336
Tel:0251 8680205

Reseller

P:0982179386
Tel:0905959598

Hỗ trợ kỹ thuật

Kỹ thuật

Tel: 028.62518668

Thống kê

Đang online : 4
Lượt truy cập : 5.089.081

Đầu đọc mã vạch Symbol

Đầu đọc mã vạch 2 chiều Symbol DS3408

Đầu đọc mã vạch 2 chiều Symbol DS3408

Giá: 8.070.000 vnđ

Khuyến mại: Không có

Mua hàng

Đầu đọc SYMBOL PSC QS 6500BT

Đầu đọc SYMBOL PSC QS 6500BT

Giá: 10.143.000 vnđ

Khuyến mại: Không có

Mua hàng

Đầu đọc mã vạch Symbol LS9208

Đầu đọc mã vạch Symbol LS9208

Giá: 6.955.000 vnđ

Khuyến mại: Không có

Mua hàng

Đầu đọc mã vạch Symbol DS6708-DL

Đầu đọc mã vạch Symbol DS6708-DL

Giá: 6.615.000 vnđ

Khuyến mại: Không có

Mua hàng

Đầu đọc mã vạch Symbol LS 4208

Đầu đọc mã vạch Symbol LS 4208

Giá: 4.820.000 vnđ

Khuyến mại: Không có

Mua hàng

Đầu đọc mã vạch Symbol DS 6708

Đầu đọc mã vạch Symbol DS 6708

Giá: 5.850.000 vnđ

Khuyến mại: Không có

Mua hàng

Đầu đọc mã vạch Symbol LS 9203

Đầu đọc mã vạch Symbol LS 9203

Giá: 6.725.000 vnđ

Khuyến mại: Không có

Mua hàng

Đầu đọc mã vạch Symbol LS 7708

Đầu đọc mã vạch Symbol LS 7708

Giá: 7.980.000 vnđ

Khuyến mại: Không có

Mua hàng

Đầu đọc mã vạch Symbol LS 2208

Đầu đọc mã vạch Symbol LS 2208

Giá: 2.500.000 vnđ

Khuyến mại: Không có

Mua hàng

Đầu đọc mã vạch Symbol LS 1203

Đầu đọc mã vạch Symbol LS 1203

Giá: 1.550.000 vnđ

Khuyến mại: Không có

Mua hàng

Đầu đọc mã vạch Zebex

Đầu đọc mã vạch Zebex Z6180

Đầu đọc mã vạch Zebex Z6180

Giá: 10.724.070 vnđ

Khuyến mại: Không có

Mua hàng

Đầu đọc mã vạch Zebex Z6082

Đầu đọc mã vạch Zebex Z6082

Giá: 7.434.000 vnđ

Khuyến mại: Không có

Mua hàng

Đầu đọc mã vạch Zebex Z 6182

Đầu đọc mã vạch Zebex Z 6182

Giá: 7.434.000 vnđ

Khuyến mại: Không có

Mua hàng

Đầu đọc mã vạch Zebex Z 3190 BT

Đầu đọc mã vạch Zebex Z 3190 BT

Giá: 7.182.000 vnđ

Khuyến mại: Không có

Mua hàng

Đầu đọc mã vạch 2D cầm tay Zebex Z 3152

Đầu đọc mã vạch 2D cầm tay Zebex Z 3152

Giá: 7.056.000 vnđ

Khuyến mại: Không có

Mua hàng

Đầu đọc mã vạch 2D Zebex Z 3192 SR

Đầu đọc mã vạch 2D Zebex Z 3192 SR

Giá: 7.056.000 vnđ

Khuyến mại: Không có

Mua hàng

Đầu đọc mã vạch Zebex A-50M

Đầu đọc mã vạch Zebex A-50M

Giá: 5.823.594 vnđ

Khuyến mại: Không có

Mua hàng

Đầu đọc mã vạch Zebex Z 3060

Đầu đọc mã vạch Zebex Z 3060

Giá: 4.662.000 vnđ

Khuyến mại: Không có

Mua hàng

Đầu đọc mã vạch Zebex Z 6010

Đầu đọc mã vạch Zebex Z 6010

Giá: 4.304.370 vnđ

Khuyến mại: Không có

Mua hàng

Đầu đọc mã vạch ZEBEX Z 3021

Đầu đọc mã vạch ZEBEX Z 3021

Giá: 3.192.000 vnđ

Khuyến mại: Không có

Mua hàng

Đầu đọc mã vạch Zebex Z3080

Đầu đọc mã vạch Zebex Z3080

Giá: 2.835.000 vnđ

Khuyến mại: Không có

Mua hàng

Đầu đọc mã vạch Zebex Z3051 HS

Đầu đọc mã vạch Zebex Z3051 HS

Giá: 2.730.000 vnđ

Khuyến mại: Không có

Mua hàng

Đầu đọc mã vạch Zebex Z3051

Đầu đọc mã vạch Zebex Z3051

Giá: 2.625.000 vnđ

Khuyến mại: Không có

Mua hàng

Đầu đọc mã vạch Zebex Z 3101 HS

Đầu đọc mã vạch Zebex Z 3101 HS

Giá: 2.373.000 vnđ

Khuyến mại: Không có

Mua hàng

Đầu đọc mã vạch Zebex Z 3190 HS

Đầu đọc mã vạch Zebex Z 3190 HS

Giá: 2.145.570 vnđ

Khuyến mại: Không có

Mua hàng

Đầu đọc mã vạch Zebex Z 3220 Stock

Đầu đọc mã vạch Zebex Z 3220 Stock

Giá: 13.650.000 vnđ

Khuyến mại: Không có

Mua hàng

Đầu đọc mã vạch Agox

Đầu đọc mã vạch Argox AS 8520

Đầu đọc mã vạch Argox AS 8520

Giá: 8.085.000 vnđ

Khuyến mại: Không có

Mua hàng

Đầu đọc mã vạch Argox AS 8310

Đầu đọc mã vạch Argox AS 8310

Giá: 2.940.000 vnđ

Khuyến mại: Không có

Mua hàng

Đầu đọc mã vạch Argox AS 8250

Đầu đọc mã vạch Argox AS 8250

Giá: 2.735.000 vnđ

Khuyến mại: Không có

Mua hàng

Đầu đọc mã vạch Argox AS 8120

Đầu đọc mã vạch Argox AS 8120

Giá: 1.995.000 vnđ

Khuyến mại: Không có

Mua hàng

Đầu đọc mã vạch Argox AS 8000

Đầu đọc mã vạch Argox AS 8000

Giá: 1.953.000 vnđ

Khuyến mại: Không có

Mua hàng

Đầu đọc mã vạch Datalogic

Máy quét mã vạch Datalogic I GD4430

Máy quét mã vạch Datalogic I GD4430

Giá: 7.250.000 vnđ

Khuyến mại: Không có

Mua hàng

MÁY ĐỌC MÃ VACH MAGELLAN 8500

MÁY ĐỌC MÃ VACH MAGELLAN 8500

Giá: 52.269.000 vnđ

Khuyến mại: Không có

Mua hàng

Đầu đọc mã vạch Datalogic PowerScan PM8300

Đầu đọc mã vạch Datalogic PowerScan PM8300

Giá: 10.500.000 vnđ

Khuyến mại: Không có

Mua hàng

Đầu đọc mã vạch Datalogic PowerScan 7000BT

Đầu đọc mã vạch Datalogic PowerScan 7000BT

Giá: 15.645.000 vnđ

Khuyến mại: Không có

Mua hàng

Đầu đọc mã vạch Datalogic Gryphon M4130

Đầu đọc mã vạch Datalogic Gryphon M4130

Giá: 14.805.000 vnđ

Khuyến mại: Không có

Mua hàng

Đầu đọc mã vạch Datalogic Gryphone M-130 RF

Đầu đọc mã vạch Datalogic Gryphone M-130 RF

Giá: 14.385.000 vnđ

Khuyến mại: Không có

Mua hàng

Đầu đọc mã vạch DATALOGIC POWER SCAN PD7130

Đầu đọc mã vạch DATALOGIC POWER SCAN PD7130

Giá: 13.965.000 vnđ

Khuyến mại: Không có

Mua hàng

Đầu Đọc Mã Vạch Datalogic PD7130-BB

Đầu Đọc Mã Vạch Datalogic PD7130-BB

Giá: 13.860.000 vnđ

Khuyến mại: Không có

Mua hàng

Đầu đọc mã vạch Datalogic Cap72

Đầu đọc mã vạch Datalogic Cap72

Giá: 12.810.000 vnđ

Khuyến mại: Không có

Mua hàng

Đầu Đọc Mã Vạch Datalogic Diamond

Đầu Đọc Mã Vạch Datalogic Diamond

Giá: 12.600.000 vnđ

Khuyến mại: Không có

Mua hàng

Đầu đọc mã vạch Datalogic Gryphone 2D Plus

Đầu đọc mã vạch Datalogic Gryphone 2D Plus

Giá: 12.075.000 vnđ

Khuyến mại: Không có

Mua hàng

Đầu đọc mã vạch Datalogic Gryphone 2D - D432

Đầu đọc mã vạch Datalogic Gryphone 2D - D432

Giá: 10.710.000 vnđ

Khuyến mại: Không có

Mua hàng

Đầu đọc mã vạch Datalogic PowerScan 7000SR

Đầu đọc mã vạch Datalogic PowerScan 7000SR

Giá: 9.177.000 vnđ

Khuyến mại: Không có

Mua hàng

Đầu đọc mã vạch Datalogic Gryphon 2D

Đầu đọc mã vạch Datalogic Gryphon 2D

Giá: 8.925.000 vnđ

Khuyến mại: Không có

Mua hàng

Đầu đọc mã vạch Datalogic Magellan 1400i

Đầu đọc mã vạch Datalogic Magellan 1400i

Giá: 8.778.000 vnđ

Khuyến mại: Không có

Mua hàng

Đầu đọc mã vạch Datalogic Gryphone 2D - D230

Đầu đọc mã vạch Datalogic Gryphone 2D - D230

Giá: 7.455.000 vnđ

Khuyến mại: Không có

Mua hàng

Đầu đọc mã vạch Honeywell

Máy đọc mã vạch Honeywell Voyager 1452G

Máy đọc mã vạch Honeywell Voyager 1452G

Giá: 8.790.000 vnđ

Khuyến mại: Không có

Mua hàng

Đầu đọc mã vạch 2D Honeywell Xenon 1900

Đầu đọc mã vạch 2D Honeywell Xenon 1900

Giá: 5.522.000 vnđ

Khuyến mại: Không có

Mua hàng

Đầu đọc mã vạch 2D Honeywell Xenon 1900SR

Đầu đọc mã vạch 2D Honeywell Xenon 1900SR

Giá: 5.590.190 vnđ

Khuyến mại: Không có

Mua hàng

Máy đọc mã vạch Honeywell MS 7120

Máy đọc mã vạch Honeywell MS 7120

Giá: 6.088.110 vnđ

Khuyến mại: Không có

Mua hàng

Đầu đọc mã vạch Honeywell Hyperion 1300G

Đầu đọc mã vạch Honeywell Hyperion 1300G

Giá: 4.830.000 vnđ

Khuyến mại: Không có

Mua hàng

Đầu đọc mã vạch HONEYWELL 3800G

Đầu đọc mã vạch HONEYWELL 3800G

Giá: 4.830.000 vnđ

Khuyến mại: Không có

Mua hàng

Đầu đọc mã vạch HoneyWell Voyager 1250G

Đầu đọc mã vạch HoneyWell Voyager 1250G

Giá: 1.950.000 vnđ

Khuyến mại: Không có

Mua hàng

Máy đọc mã vạch Honeywell MS-9590

Máy đọc mã vạch Honeywell  MS-9590

Giá: 1.970.010 vnđ

Khuyến mại: Không có

Mua hàng

Đầu đọc mã vạch Magellan

Đầu đọc mã vạch Magellan 2300HS

Đầu đọc mã vạch Magellan 2300HS

Giá: 10.500.000 vnđ

Khuyến mại: Không có

Mua hàng

Đầu đọc mã vạch Magellan 1000i

Đầu đọc mã vạch Magellan 1000i

Giá: 8.190.000 vnđ

Khuyến mại: Không có

Mua hàng

Đầu đọc mã vạch MAGELLAN 2200VS

Đầu đọc mã vạch MAGELLAN 2200VS

Giá: 8.190.000 vnđ

Khuyến mại: Không có

Mua hàng

Đầu đọc mã vạch đa tia Magellan 1100

Đầu đọc mã vạch đa tia Magellan 1100

Giá: 6.888.000 vnđ

Khuyến mại: Không có

Mua hàng

Đầu đọc mã vạch Opticon

Máy quét mã vạch Opticon L-50C

Máy quét mã vạch Opticon L-50C

Giá: 1.850.000 vnđ

Khuyến mại: Không có

Mua hàng

Máy quét mã vạch băng chuyền OPTICON NLV 3101

Máy quét mã vạch băng chuyền OPTICON NLV 3101

Giá: 1 vnđ

Khuyến mại: Không có

Mua hàng

Đầu đọc mã vạch Opticon OPR-3101

Đầu đọc mã vạch Opticon OPR-3101

Giá: 12.600.000 vnđ

Khuyến mại: Không có

Mua hàng

Đầu đọc mã vạch Opticon NLV 1001

Đầu đọc mã vạch Opticon NLV 1001

Giá: 11.445.000 vnđ

Khuyến mại: Không có

Mua hàng

Đầu đọc mã vạch Opticon OPM2000

Đầu đọc mã vạch Opticon OPM2000

Giá: 7.245.000 vnđ

Khuyến mại: Không có

Mua hàng

Đầu đọc mã vạch Opticon OPR-3001

Đầu đọc mã vạch Opticon OPR-3001

Giá: 4.935.000 vnđ

Khuyến mại: Không có

Mua hàng

Đầu đọc mã vạch Opticon OPR 3201

Đầu đọc mã vạch Opticon OPR 3201

Giá: 4.410.000 vnđ

Khuyến mại: Không có

Mua hàng

Đầu đọc mã vạch Opticon OPR 2001

Đầu đọc mã vạch Opticon OPR 2001

Giá: 3.255.000 vnđ

Khuyến mại: Không có

Mua hàng

Đầu đọc mã vạch Metrologic

Đầu đọc mã vạch Metrologic SP 5700

Đầu đọc mã vạch Metrologic SP 5700

Giá: 30.030.000 vnđ

Khuyến mại: Không có

Mua hàng

Đầu đọc mã vạch Metrologic MS 2020

Đầu đọc mã vạch Metrologic MS 2020

Giá: 22.050.000 vnđ

Khuyến mại: Không có

Mua hàng

Đầu đọc mã vạch Metrologic MS 2022

Đầu đọc mã vạch Metrologic MS 2022

Giá: 21.798.000 vnđ

Khuyến mại: Không có

Mua hàng

Đầu đọc mã vạch Metrologic MS 1890

Đầu đọc mã vạch Metrologic MS 1890

Giá: 10.605.000 vnđ

Khuyến mại: Không có

Mua hàng

Đầu đọc mã vạch Metrologic MS 1690

Đầu đọc mã vạch Metrologic MS 1690

Giá: 8.715.000 vnđ

Khuyến mại: Không có

Mua hàng

Đầu đọc mã vạch Metrologic MS 9535

Đầu đọc mã vạch Metrologic MS 9535

Giá: 7.980.000 vnđ

Khuyến mại: Không có

Mua hàng

Đầu đọc mã vạch Metrologic MS 7820

Đầu đọc mã vạch Metrologic MS 7820

Giá: 7.749.000 vnđ

Khuyến mại: Không có

Mua hàng

Đầu đọc mã vạch Metrologic MS 6720

Đầu đọc mã vạch Metrologic MS 6720

Giá: 6.615.000 vnđ

Khuyến mại: Không có

Mua hàng

Đầu đọc mã vạch Metrologic MS 3580

Đầu đọc mã vạch Metrologic MS 3580

Giá: 6.405.000 vnđ

Khuyến mại: Không có

Mua hàng

Đầu đọc mã vạch Metrologic MS 3780

Đầu đọc mã vạch Metrologic MS 3780

Giá: 5.775.000 vnđ

Khuyến mại: Không có

Mua hàng

Đầu đọc mã vạch Metrologic MS 9591

Đầu đọc mã vạch Metrologic MS 9591

Giá: 3.066.000 vnđ

Khuyến mại: Không có

Mua hàng

Đầu đọc mã vạch Metrologic MS 5145

Đầu đọc mã vạch Metrologic MS 5145

Giá: 2.016.000 vnđ

Khuyến mại: Không có

Mua hàng

Đầu đọc mã vạch Unitech

Đầu đọc mã vạch Unitech MS860 BT

Đầu đọc mã vạch Unitech MS860 BT

Giá: 15.745.170 vnđ

Khuyến mại: Không có

Mua hàng

Đầu đọc mã vạch Unitech MS336

Đầu đọc mã vạch Unitech MS336

Giá: 12.285.000 vnđ

Khuyến mại: Không có

Mua hàng

Đầu đọc mã vạch Unitech MS835

Đầu đọc mã vạch Unitech MS835

Giá: 4.872.000 vnđ

Khuyến mại: Không có

Mua hàng

Đầu đọc mã vạch Unitech MS320

Đầu đọc mã vạch Unitech MS320

Giá: 3.276.000 vnđ

Khuyến mại: Không có

Mua hàng

Đầu đọc mã vạch Unitech MS837

Đầu đọc mã vạch Unitech MS837

Giá: 2.500.050 vnđ

Khuyến mại: Không có

Mua hàng

Đầu đọc mã vạch Unitech MS180

Đầu đọc mã vạch Unitech MS180

Giá: 1.617.000 vnđ

Khuyến mại: Không có

Mua hàng

Đầu đọc mã vạch Topcash

Đầu đọc mã vạch Topcash AL 3S

Đầu đọc mã vạch Topcash AL 3S

Giá: 2.310.000 vnđ

Khuyến mại: Không có

Mua hàng

Đầu đọc mã vạch Topcash LV 908

Đầu đọc mã vạch Topcash LV 908

Giá: 1.995.000 vnđ

Khuyến mại: Không có

Mua hàng

Đầu đọc mã vạch TOPCASH AL 4S

Đầu đọc mã vạch TOPCASH AL 4S

Giá: 1.640.940 vnđ

Khuyến mại: Không có

Mua hàng

Đầu đọc mã vạch Topcash LV 906

Đầu đọc mã vạch Topcash LV 906

Giá: 1.553.160 vnđ

Khuyến mại: Không có

Mua hàng

Đầu đọc mã vạch Topcash A380

Đầu đọc mã vạch Topcash A380

Giá: 1.455.510 vnđ

Khuyến mại: Không có

Mua hàng

Đầu đọc mã vạch Intermec

Máy quét mã vạch Intermec SG20T

Máy quét mã vạch Intermec SG20T

Giá: 3.560.000 vnđ

Khuyến mại: Không có

Mua hàng

Đầu đọc mã vạch Cipherlab

Máy đọc mã vạch Cipherlab 1266

Máy đọc mã vạch Cipherlab 1266

Giá: 11.752.020 vnđ

Khuyến mại: Không có

Mua hàng

Đầu đọc mã vạch Cipherlab 1560 BT

Đầu đọc mã vạch Cipherlab 1560 BT

Giá: 9.870.000 vnđ

Khuyến mại: Không có

Mua hàng

Máy đọc mã vạch Cipherlab 1166

Máy đọc mã vạch Cipherlab 1166

Giá: 8.989.050 vnđ

Khuyến mại: Không có

Mua hàng

Đầu đọc mã vạch Cipherlab 1500

Đầu đọc mã vạch Cipherlab 1500

Giá: 1.764.000 vnđ

Khuyến mại: Không có

Mua hàng

Đầu đọc mã vạch Cipherlab 1070

Đầu đọc mã vạch Cipherlab 1070

Giá: 1.560.090 vnđ

Khuyến mại: Không có

Mua hàng

Đầu đọc mã vạch Antech

Máy đọc mã vạch 2D để bàn Antech AS7200

Máy đọc mã vạch 2D để bàn Antech AS7200

Giá: 3.850.000 vnđ

Khuyến mại: Không có

Mua hàng

Máy đọc mã vạch Antech AS1280i

Máy đọc mã vạch Antech AS1280i

Giá: 1.860.000 vnđ

Khuyến mại: Không có

Mua hàng

Đầu đọc mã vạch không dây Antech AS 433M

Đầu đọc mã vạch không dây Antech AS 433M

Giá: 8.850.030 vnđ

Khuyến mại: Không có

Mua hàng

Máy đọc mã vạch không dây Antech AS2800W

Máy đọc mã vạch không dây Antech AS2800W

Giá: 7.919.982 vnđ

Khuyến mại: Không có

Mua hàng

Máy đọc mã vạch Antech 2D AS 2500

Máy đọc mã vạch Antech 2D AS 2500

Giá: 6.720.000 vnđ

Khuyến mại: Không có

Mua hàng

Đầu đọc mã vạch không dây Antech AS 2400G

Đầu đọc mã vạch không dây Antech AS 2400G

Giá: 4.770.150 vnđ

Khuyến mại: Không có

Mua hàng

Máy đọc mã vạch đa tia Antech AS 7140

Máy đọc mã vạch đa tia Antech AS 7140

Giá: 4.515.000 vnđ

Khuyến mại: Không có

Mua hàng

Đầu đọc mã vạch Antech Omia AS 7120

Đầu đọc mã vạch Antech Omia AS 7120

Giá: 3.600.030 vnđ

Khuyến mại: Không có

Mua hàng

Máy đọc mã vạch Antech AS 1208

Máy đọc mã vạch Antech AS 1208

Giá: 1.743.000 vnđ

Khuyến mại: Không có

Mua hàng

Máy đọc mã vạch Antech AS1380

Máy đọc mã vạch Antech AS1380

Giá: 1.650.000 vnđ

Khuyến mại: Không có

Mua hàng

Máy đọc mã vạch Antech AS1480

Máy đọc mã vạch Antech AS1480

Giá: 1.911.000 vnđ

Khuyến mại: Không có

Mua hàng

Máy quét mã vạch không dây

Máy quét mã vạch không dây Antech AS 2400

Máy quét mã vạch không dây Antech AS 2400

Giá: 4.850.000 vnđ

Khuyến mại: Không có

Mua hàng

Máy quét mã vạch không dây Antech AS 2800W

Máy quét mã vạch không dây Antech AS 2800W

Giá: 5.900.000 vnđ

Khuyến mại: Không có

Mua hàng

Máy quét mã vạch không dây FastSan IPB 005

Máy quét mã vạch không dây FastSan IPB 005

Giá: 1.950.000 vnđ

Khuyến mại: Không có

Mua hàng

Máy quét mã vạch không dây Topcash LV-90E ( Wifi)

Máy quét mã vạch không dây Topcash LV-90E ( Wifi)

Giá: 3.600.000 vnđ

Khuyến mại: Không có

Mua hàng

Máy quét mã vạch không dây Topcash LV-90G

Máy quét mã vạch không dây Topcash LV-90G

Giá: 2.400.000 vnđ

Khuyến mại: Không có

Mua hàng

Quảng cáo

Chat Zalo
Chat Facebook
0905959598